საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.85ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში აპლიკაციაში
Top
600 X 90 / 320 X 240 / 1600 X 500
5.9 სურათი სურათი სურათი სურათი
Top1
160 X 90 / 320 X 240 / 1600 X 500
2.2 სურათი სურათი სურათი სურათი
C1
234 X 120 / 320 X 240 / 1600 X 500
3.9 სურათი სურათი სურათი სურათი
B1
600 X 90 / 320 X 240 / 1600 X 500
4.6 სურათი სურათი სურათი სურათი
A1
160 X 300 / 320 X 240 / 1600 X 500
2.7 სურათი სურათი სურათი სურათი
X2
300 X 150 / 320 X 240 / 1600 X 500
2.6 სურათი
B2
600 X 120 / 320 X 240 / 1600 X 500
2.5 სურათი სურათი სურათი სურათი
C2
234 X 240 / 320 X 240 / 1600 X 500
2.5 სურათი სურათი
C3
234 X 120 / 320 X 240 / 1600 X 500
1.6 სურათი სურათი
X3
600 X 300 / 320 X 240 / 1600 X 500
2.7 სურათი სურათი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
10.8 სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

საბანერო რეკლამა სად გამოიტანოს
პოზიცია ღირებულება მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე
X1
830 X 330
25 % - 2200ლ
სურათი
H1
110 X 660
50 % -3890ლ სურათი
H2
110 X 660
50 % -3890ლ სურათი


საიტის ბრენდირება
CPM (1000 ჩვენება) - 0.85ლ
ბანერის ტიპი
კოეფიციენტი
სად გამოიტანოს
დინამიური 13 სურათი
სტატიკური 6.5 სურათი
Rich Media


ვიდეო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 7.26ლ ვიდეო რეკლამა (In Stream)
პოზიცია ხანგრძლივობა კოეფიციენტი
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 1
ვიდეოში ბანერი
Overlay
25% - 900ლ სურათი
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 1 300 000
მობილური წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 300 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07