კობა გვენეტაძის ბრძანებით, კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტებში ცვლილებები შევიდა

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით, კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტებში ცვლილებები შევიდა.

როგორც „ინტერპრესნიუსს“ ეროვნული ბანკიდან აცნობეს, აღნიშნული მოიცავს "კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულებაში" ცვლილებებს, "პილარ 2-ის ფარგლებში კომერციული ბანკების კაპიტალის დამატებითი ბუფერების განსაზღვრის წესის", "კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის განსაზღვრის" და "სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების" თაობაზე ახალი მოთხოვნების დაწესებას.

„ცვლილებების მიზანია კომერციული ბანკების საზედამხედველო კაპიტალის ხარისხის გაუმჯობესების გზით ბაზელ III-ის ჩარჩოს სრულყოფა და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა“, - ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებული განცხადების სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე -

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid;=3248