რიგგარეშე სხდომის გახსნისას 9 დეპუტატმა რეგისტრაცია დაუსწრებლად გაიარა

რიგგარეშე სხდომის გახსნისას დაუსწრებლად 9 დეპუტატმა გაიარა რეგისტრაცია. ეს მონაცემები მანდატურის სამსახურმა პარლამენტის თავმჯდომარეს მიაწოდა.

”სამომავლოდ იმისთვის, რომ ასეთი პრაქტიკა აღიკვეთოს, სახელობითად დავასახელებ თითოეულ იმ დეპუტატს, რომელთა ბარათის გამოყენებაც მოხდება”, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ.

ამის შემდეგ განმეორებითი რეგისტრაცია ჩატარდა და პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 81 დეპუტატის მონაწილეობით გაიხსნა.