იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება, სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაცია განახორციელოს

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება, სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაცია განახორციელოს.

სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის შემოღება “საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილებებით არის გათვალისწინებული, რომელიც პარლამენტს, მეოთხე ტალღის რეფორმის სახით, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა წარუდგინა.

ამავე ცვლილებებით, იზრდება იმ საქმეთა წრე, რომელიც მოსამართლემ შეიძლება ერთპიროვნულად ან ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილოს. გარდა ამისა, იზრდება საქმეთა დასაშვებობის ზღვარი სააპელაციო სასამართლოში.

კიდევ ერთი სიახლე სასამართლო სისტემაში ე.წ. მაგისტრი მოხელის ინსტიტუტის შემოღებაა, რომელიც სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმეებს განიხილავს.

როგორც პარლამენტში განმარტავენ, ცვლილებების მიზანია მართლმსაჯულება გახდეს უფრო სწრაფი და მოხდეს სასამართლოს განტვირთვა.