ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ სოფიო კილაძის მიმართ ელგა ფოლადიშვილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა

ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის სოფიო კილაძის მიმართ ამავე კომიტეტის თანამშრომლის ელგა ფოლადიშვილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი დღეს გაიმართა.

მოსარჩელე ითხოვდა დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას და საყვედურის გამოცხადების შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობას, თუმცა სასამართლომ არ გაიზიარა მოსარჩელის არგუმენტები და დაადგინა, რომ ელგა ფოლადიშვილის მიმართ ადგილი არ ჰქონია დისკრიმინაციის ფაქტს.