ზუგდიდის მერიამ გამგეობიდან გათავისუფლებული საჯარო მოხელეების საქმეზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამგეობიდან გათავისუფლებული საჯარო მოხელეების საქმეზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. შესაბამისი სარჩელი მერიის იურისტებმა უზენაეს სასამართლოში უკვე შეიტანეს. თავის მხრივ, გადაწყვეტილება ნაწილობრივ გაასაჩივრა მოსარჩელე მხარემაც.

ქუთაისის სააპელაცი სასამართლომ ზუგდიდის გამგეობიდან 2016 წელს რვა საჯარო მოხელის გათავისუფლების შესახებ აქტი ბათილად ცნო. ყოფილი თანამშრომლების ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა.

ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანლის ჯემალ ჭკადუას განმარტებით, სასამართლო გადაწყვეტილებით, ზუგდიდის გამგეობა ვალდებულია საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 118-ე მუხლის თანახმად, გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში აღადგინოს და განაცდური აუნაზღაუროს.