უკრაინის უზენაესმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილს დამატებითი დაცვის სტატუსის მინიჭებაზე უარი განუცხადა

უკრაინის უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს დამატებითი დაცვის სტატუსის მინიჭებაზე უარი განუცხადა.

აღსანიშნავია, რომ აქამდე სააკაშვილის მოთხოვნა დამატებითი სტატუსის მინიჭების თაობაზე უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის მიერ იყო უარყოფილი. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება კანონიერად სცნო. მიხეილ სააკაშვილმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა იგი. ამის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა უზენაეს სასამართლოს მიმართეს.

„სააკშვილის საკასაციო სარჩელი მისი ადვოკატების გამოძახების გარეშე განიხილეს და ამით მიხეილ სააკაშვილის დაცვაზე უფლება დაირღვა“, - ნათქვამია მისი პარტიის განცხადებაში.

მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვაში ასევე აღნიშნეს, რომ სააკაშვილის ადვოკატები სარჩელით მიმართავენ ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოს.