რეგისტრაციიდან მოხსნილ და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ამომრჩევლებთან დაკავშირებით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შედის

საარჩევნო კოდექსის ორგანულ კანონში ცვლილებები შედის, - ინიციატივა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა.

უწყების ცნობით, ცვლილებები რეგისტრაციიდან მოხსნილ და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ამომრჩევლებს ეხებათ.

კერძოდ, ორგანულ კანონში შევა ცვლილება და 5 წლიანი ვადით შეიქმნება გარდამავალი ნორმა, რომლის თანახმად, რესტრაციიდან მოხსნილ ყველა ამომრჩეველს საშუალება მიეცემა ხმა მისცეს ფაქტობრივი საცხოვრებლის მეშვეობით.

მეორე ცვლილება შეეხება უცხოეთში მცხოვრებ ამომრჩევლებს. კერძოდ, ყველა იმ მოქალაქეს, ამომრჩეველს, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და იქ არის რეგისტრირებული, თუმცა არ არის საკონსულო აღრიცხვაზე. არჩევნებში მონაწილეობა მათაც შეეძლებათ.

“გადავწყვიტეთ, რომ შევიტანოთ გარდამავალი ნორმა 5 წლიანი ვადით, რომლითაც რეგისტრაციიდან მოხსნილ ყველა მომრჩეველს მოგეცემათ საშუალება, რომ საცხოვრებლის მიხედვით მისცენ არჩევნებში ხმა. ამავე პროექტში მეორე ცვლილება შეეხება უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს ამომრჩევლებს, დღევანდელი მოცემულობით იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრი გადასცემს ცესკოს ყველა იმ ამომრჩევლის მონაცემს, რომელიც არის საკონსულო აღრიცხვაზე. ეს წესი იცვლება და მოქალაქე, ამომრჩეველი, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს, იქ არის რეგისტრირებული, მაგრამ აღრიცხვაზე არ არის, მასაც შეეძლება არჩევნებში მონაწილეობის მიღება“, - განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა.