ელისაბედ მეორემ დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე კანონი დაამტკიცა

დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე კანონი დაამტკიცა. მონარქის მიერ გაცემული სანქცია კანონპროექტის დამტკიცების ფინალური სტადიაა.

„უნდა შევატყობინო თემთა პალატას, რომ მისმა უდიდებულესობამ სამეფო თანხმობა გასცა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე კანონპროექტზე“, - განაცხადა თემთა პალატის სპიკერმა ჯონ ბერკოუმ.

დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატამ ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე კანონპროექტი 20 ივნისს დაამტკიცა.

დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე კანონი ითვალისწინებს „ევროპული თანამეგობრობის შესახებ“ 1972 წლის კანონის დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე მოქმედების გაუქმებას, ასევე ქვეყანაში ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტების მოქმედების დასრულებას.

Brexit-ის საკითხზე ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთს შორის მოლაპარაკებები 2017 წლის 19 ივნისს დაიწყო.