ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლასთან დაკავშირებული კანონის დარღვების გამო, სამი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო

2018 წლის მაისში, ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევის გამო, სისხლის სამართლებრივი დევნა სამი პირის მიმართ დაიწყო. კერძოდ, როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მომზადებულ ანგარიშშია ნათქვამი, დევნა სამი პირის მიმართ სსკ-ის 322¹ მუხლით დაიწყო, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევას გულისხმობს.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის დარღვევით, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.