პარლამენტში ახალი რეგლამენტის პროექტის განხილვა მიმდინარეობს

პარლამენტში ახალი რეგლამენტის პროექტის განხილვა მიმდინარეობს, რომელიც ახალარჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე ამოქმედდება.

ახალი რეგლამენტის პროექტის განხილვა იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის, დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მიმდინარეობს. პროექტს კომიტეტის წევრებს პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი აცნობს.

ახალი რეგლამენტით პარლამენტის მუშაობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხები იცვლება, ეს მათ შორის ეხება პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციებს, თავად პარლამენტის სტრუქტურას, საპარლამენტო საქმიანობის გამჭვირვალობასა და მოქალაქეებთან ურთიერთობასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

ერთ-ერთ ნოვაციას წარმოადგენს საკანონმდებლო დონეზე ოპოზიციის ტერმინის განმარტება - ოპოზიციად ჩაითვლება პარლამენტის წევრთა ჯგუფი, რომელიც არ არის საქართველოს მთავრობის ფორმირების შესახებ პარლამენტის გადაწყვეტილების მომხრე, მანამდე, სანამ აღნიშნულ პოზიციას არ უარყოფს საჯაროდ ან წერილობით.

აღსანიშნავია, რომ ახალი რეგლამენტის პროექტში, პარლამენტის სასახლის ადგილსამყოფელად კვლავ მითითებულია ქალაქი ქუთაისი, რომლის დროებით შეცვლა სხდომის ან სესიის ჩატარების მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობების დროს.