საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, „საფინანსო სექტორის მიმოხილვა" და „მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვა" გამოაქვეყნა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, „საფინანსო სექტორის მიმოხილვა" და „მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვა" გამოაქვეყნა.

როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში არის ნათქვამი, გამოცემების მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა. აგვისტოს თვის ანგარიშების ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე „კვლევებისა და გამოცემების" რუბრიკაში, მისამართზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=652&lng;=geo.