დავით აფრასიძე - ჩვენ ვერ დავრწმუნდით, რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობით ეკიდება მატერიალური და ფინანსური რესურსების განკარგვას

„ჩვენ ვერ დავრწმუნდით, რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობით ეკიდება მატერიალური და ფინანსური რესურსების განკარგვას, რითაც საფრთხე არ შეექმნება საგნმანათლებლო დაწესებულებას“, - ამის შესახებ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარემ დავით აფრასიძემ განაცხადა.

„ის დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოდგენილი იყო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ, საბჭომ მიიჩნია, რომ იყო საფუძველი იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც მიღებულია. ჩვენ ვერ დავრწმუნდით, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობით ეკიდება მატერიალური და ფინანსური რესურსების განკარგვას, რითაც საფრთხე არ შეექმნება საგანმანათლებლო დაწესებულებას. დაწესებულების ყველა ქონება დაყადაღებულია, რაც არ არის პასუხისმგებლიანი მიდგომა მათი მხრიდან“, - განაცხადა დავით აფრასიძემ.

2018 წლის 20 აგვისტოს, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს მიენიჭა ავტორიზაცია და 1 წლის ვადით სტუდენტთა მიღების უფლება შეეზღუდა.