საკონსტიტუციო სასამართლო ე.წ. რეიდებთან დაკავშირებით სარჩელს განიხილავს

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია ე.წ. „რეიდებთან" დაკავშირებით სარჩელს განიხილავს. როგორც მოსარჩელე მხარე აცხადებს, სადავოა „პოლიციის შესახებ კანონის“ ის ნორმა, რომელიც საპოლიციო კონტროლს არეგულირებს.

მოსარჩელის თქმით, ე.წ. რეიდი პირის ზედაპირულ შემოწმებას, იდენტიფიცირებას, ფოტოს გადაღებას, პირადობის შემოწმებას და ასევე ავტომობილის დათვალიერებას გულისხმობს. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ნორმა ხშირად სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების გადაჭარბების და ბოროტად გამოყენების რისკს ქმნის. მოსარჩელეს მიაჩნია, რომ ე.წ. რეიდით ხშირად პირადი ცხოვრების უფლებაში ჩარევა ხდევა, რაც კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.