კომერციულმა ბანკებმა ეროვნულ ბანკს გაჯანსაღების გეგმა უნდა წარუდგინონ

თითოეულმა კომერციულმა ბანკმა უნდა შეიმუშავოს და ეროვნულ ბანკს წარუდგინოს გაჯანსაღების გეგმა,- ამის შესახებ „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტშია აღნიშნული.

კანონპროექტის თანახმად, რომლის ავტორების ფინანსთა სამინისტრო და ეროვნული ბანკი არიან, თითოეულმა კომერციულმა ბანკმა უნდა შეიმუშაოს და ეროვნულ ბანკს წარუდგინოს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული გაჯანსაღების გეგმა , რომელიც სხვა ელემენტებთან ერთად უნდა მოიცავდეს კომერციული ბანკის მიერ ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად განსახორციელებელ ღონისძიებებს კომერციული ბანკის ლიკვიდობასთან ან/და გადახდისუნარიანობასთან დაკავშირებული რისკების შემცირებისა და ფინანსური სიჯანსაღის აღდგენის მიზნებისათვის.

კანონპროექტის მიხედვით, გაჯანსაღების გეგმას განიხილავს და აფასებს ეროვნული ბანკი. ამასთან, კომერციულმა ბანკმა ყოველწლიურად უნდა გადახედოს და, საჭიროებისამებრ, განაახლოს გაჯანსაღების გეგმა.

„ ყველა კომერციული ბანკი და საბანკო ჯგუფში შემავალი საწარმო ვალდებულია, ითანამშრომლოს ეროვნულ ბანკთან გაჯანსაღების გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით, რაც ასევე მოიცავს ეროვნული ბანკის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდებას“, -აღნიშნულია კანონპროექტში.

ცნობისთვის, პარლამენტში უკვე შევიდა საქართველოს მთავრობის ინიცირებული კანონპროექტი „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი (თანმდევ საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად) ბანკების გაჯანსაღებისა და რეზოლუციის ჩარჩოს შესახებ, რომლის ავტორები საქართველოს ეროვნული ბანკი და საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო არიან.