იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების სამივე ინსტანციიდან არჩევა იქნება საჭირო

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევისას ინსტანციურობის პრინციპის გათვალისწინება და წევრების სამივე ინსტანციიდან არჩევა იქნება საჭირო.

ამას “საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს, რომელიც ე.წ. მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში მომზადდა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 15 წევრისგან შედგება და მათგან საბჭოს რვა წევრს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანო ირჩევს. კანონში დაგეგმილი ცვლილებებით კი, მათ შორის თითო წევრი მაინც თითოეული ინსტანციის სასამართლოდან უნდა იყოს წარმოდგენილი.