მშობლის ან ბავშვის სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრთან ხელშეკრულების დადებაზე უარი ადმინისტრაციული წესით დასჯადი ქმედება გახდა

მშობლის ან ბავშვის სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრთან ხელშეკრულების დადებაზე უარი ადმინისტრაციული წესით დასჯადი ქმედება გახდა.

2020 წლის 1-ელი იანვრიდან ძალაში შედის „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ კანონსა და მისგან გამომდინარე „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებები.

კანონპროექტის მიხედვით, მშობლის ან ბავშვის სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრთან ხელშეკრულების დადებაზე უარი ან ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარიდან 300 ლარამდე ოდენობით, ხოლო იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენა 1 წლის განმავლობაში - დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებებით იქმნება არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრი, რომელიც არასრულწლოვანთა რეფერირების სისტემის კოორდინაციას განახორციელებს.

არასრულწლოვანთა რეფერირების ეტაპები გულისხმობს: ა) რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებას და არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის ინფორმირებას; ბ) არასრულწლოვნის მდგომარეობისა და მისი ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასებას; გ) არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისებში/პროგრამებში ჩართვას; დ) ოჯახის სოციალური ფუნქციონირების მხარდამჭერი სერვისების განვითარებასა და უზრუნველყოფას; ე) შესაბამის სერვისებში/პროგრამებში არასრულწლოვნის მონაწილეობის მონიტორინგს და არასრულწლოვნის მდგომარეობის ზედამხედველობას; ვ) შესაბამისი სერვისის/პროგრამის დასრულების შემდგომ მონიტორინგს; ზ) უკიდურეს შემთხვევაში, არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნას.

არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში შესაძლებელია 10-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის გაგზავნა არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფის შუამდგომლობაში განსაზღვრული ვადით, რომელიც არ აღემატება ერთი სასწავლო სემესტრის ხანგრძლივობას.

რამაზ საყვარელიძე - არცერთ კვლევაში პატარა პარტიებისკენ არ მიდის ხმები, რადგან ჯერ ისევ „ნაციონალების“ და მისი ვარიაციების მიღება-არმიღებაა მწვავე საკითხი
ქართული პრესის მიმოხილვა 05.08.2020
გიორგი ანთაძე - საქართველომ რეგიონში არსებული სამხედრო დისბალანსის გათვალისწინებით, თავისი თავდაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებისკენ უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას
მარტივი, უსაფრთხო და მოქნილი Apple Pay ციფრული საფულე პროკრედიტ ბანკის მომხმარებლებისთვის!
HR ბიზნეს სამიტი HR hub-ის ორგანიზებითა და PSP დაზღვევის მხარდაჭერით წარმატებით ჩატარდა
"მეამას" შენობა მსოფლიოში საუკეთესო სამუშაო სივრცედ დასახელდა