საქართველოს რკინიგზელთა პროფკავშირი 115 წლისაა

სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზელ­თა პროფესიულ კავ­შირს 115 წელი შეუს­რულ­და. რკინიგზელთა პროფკავშირის ინფორმაციით, ეპიდვითარებიდან გამომდინარე ყველა დაგეგმილი სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბა გადაიდო.

მათივე ცნობით, ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას გეგმავდნენ სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის რკინიგზის პროფკავშირის ხელმძღვანელები.

„რკი­ნიგ­ზელ­თა პროფ­კავ­ში­რე­ბს სა­უ­კუ­ნო­ვანი ის­ტო­რი­ა აქვს. ის ერთ-ერთი უძველესია საქართველოსა და მსოფლიოში. ძა­ლი­ან სა­ა­მა­ყოა ჩვენ­თვის, რომ სა­უ­კუ­ნეს გადავაბიჯეთ. სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი კავ­ში­რის და­ფუძ­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით მე­ტად სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­უ­ლი ფაქ­ტე­ბი და ფო­ტო­მა­სა­ლაა მო­პო­ვე­ბუ­ლი.

1871 წელს გა­იხ­სნა პირ­ვე­ლი სარ­კი­ნიგ­ზო ხაზი ფოთი-ზეს­ტა­ფო­ნის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, პარალელურად მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და რკი­ნიგ­ზის შიდა გან­შტო­ე­ბე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა ყვე­ლა რეგიონში. ეს ყვე­ლა­ფე­რი და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი მუ­შე­ბის ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ის ხარ­ჯზე ხდე­ბო­და. სა­მუ­შაო დღის ხან­გრძლი­ვო­ბა 16 სა­ათს აღ­წევ­და შრო­მის მი­ნი­მა­ლუ­რი ანა­ზღა­უ­რე­ბის სანაცვლოდ. შექ­მნილ­მა გა­უ­საძ­ლის­მა მდგო­მა­რე­ო­ბამ მუ­შა­თა ინ­ტე­რე­სე­ბის და ყო­ფი­თი პი­რო­ბე­ბის და­სა­ცა­ვად ბიძ­გი მის­ცა სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზა­ზე ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი­ყო მუშათა ინ­ტე­რე­სე­ბის დამ­ცვე­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი ნიშ­ნით მებ­რძო­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია, ანუ პრო­ფე­სი­უ­ლი კავ­ში­რი. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პროფ­კავ­ში­რე­ბის ლე­გა­ლი­ზა­ცი­ის შესახებ ე.წ. პირ­ვე­ლი კა­ნო­ნე­ბი 1906 წელს გა­მო­ვი­და, ცალ­კე­ულ­მა დარ­გებ­მა ჯერ კი­დევ 1905 წლის ბო­ლოს სა­გა­ფიც­ვო სა­ლა­რო­ე­ბის ბა­ზა­ზე შეძ­ლეს ლე­გა­ლუ­რად შე­ექ­მნათ პირველი პრო­ფე­სი­უ­ლი კავ­ში­რე­ბი, რო­მელ­თა შო­რის არის სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი კავ­ში­რი.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში რკი­ნიგ­ზელ­თა პირ­ვე­ლი სა­ყო­ველ­თაო გა­ფიც­ვა 1908 წლის შე­მოდ­გო­მა­ზე მო­ე­წყო, რომ­ლის მი­ზე­ზიც გახ­და რკი­ნიგ­ზის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა - სამუშაო დღის სა­ა­თობ­რი­ვი ნორ­მე­ბის გაზ­რდა. სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზელ­თა პროფესიული კავ­ში­რი აქ­ტი­უ­რად იყო ჩარ­თუ­ლი რო­გორც რე­გი­ო­ნის ასე­ვე იმდროინდელი ევ­რო­პის პროფ­კავ­ში­რულ ცხოვ­რე­ბა­ში და სო­ლი­და­რო­ბის ნიშ­ნად არაერთი მო­რა­ლუ­რი თუ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბა გა­უ­წე­ვი­ათ, რა­საც ადას­ტუ­რებს სხვადასხვა პე­რი­ო­დის სა­ოქ­მო ჩა­ნა­წე­რე­ბი. 1998 წლი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი კავ­ში­რი "რკი­ნიგ­ზელ­თა და სარ­კი­ნიგ­ზო ტრან­სპორ­ტის მშე­ნე­ბელ­თა პროფ­კავ­ში­რე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­დე­რა­ცი­ის" წევ­რია, ხოლო 2000 წლი­დან კი ევროპისა და მსოფ­ლი­ოს ტრან­სპორ­ტელ­თა პროფ­კავ­ში­რე­ბის (ბრი­უ­სე­ლი, ლონ­დო­ნი) საერთაშორისო ფე­დე­რა­ცი­ე­ბის“ (ITF, ETF) წევ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­აა.

რაც შე­ე­ხე­ბა ახლო წარ­სულს, 2014 წლი­დან შე­იც­ვა­ლა რკი­ნიგ­ზელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი კავშირის სტრუქ­ტუ­რუ­ლი მო­წყო­ბა. დღეს ჩვენ ვა­ერ­თი­ა­ნებთ მო­ნა­თე­სა­ვე დარ­გის ელმავალმშენებელი ქარ­ხნის მუ­შაკ­თა პრო­ფე­სი­ულ კავ­ში­რს. სა­ქარ­თვე­ლოს რკინიგზელთა პრო­ფე­სი­უ­ლი კავ­ში­რის მიერ მიღ­წე­ულ იქნა დეკ­რე­ტულ შვე­ბუ­ლე­ბა­ში 3 თვის სა­ხელ­ფა­სო სარ­გოს გა­ცე­მის სა­კი­თხი. თბო­მავ­ლის მე­მან­ქა­ნე­ე­ბი­სა და თანაშემწეების მავ­ნე და მძი­მე პი­რო­ბებ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლებ­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბა. მომ­ზად­და სპე­ცტან­საც­მლის, სპე­ც­ფეხ­საც­მლი­სა და სხვა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი დაც­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ტექ­ნიკუ­რი და­ვა­ლე­ბის ნი­მუ­ში, რა­მაც ერთი ორად შეც­ვა­ლა მათი ხა­რის­ხი.

გულითადად ვულოცავთ ყველა ჩვენ წევრს კავშირის დაარსებიდან 115 წლის იუბილეს ვუსურვებთ, ჯანმრთელობას და წარმატებას“, - აღნიშნულია ინფორმაციაში.

ხათუნა ლაგაზიძე - თუ ოპოზიციას რაციონალიზმი კი არა, თვითგადარჩენის ინსტინქტი მაინც შერჩენია, მოუწევთ გაერთიანება იმ საფრთხის წინააღმდეგ, რასაც ასპარეზზე ახალი პოლიტიკური ჯგუფების გამოჩენა ჰქვია
ქართული პრესის მიმოხილვა 07.05.2021
რამაზ საყვარელიძე - ოპოზიციიდან ბევრი შეეცდება სააკაშვილისგან გამიჯვნას და ლიდერის როლის მორგებას, მეეჭვება ეს წარმატებული მცდელობა იყოს, ამ ოპოზიციისთვის რთული იქნება სააკაშვილის დამარცხება
ბაქოში ევროპის ჩემპიონატის თასი ჩაიტანეს