პირველად საქართველოში ფერმერებს დაზიანებული მოსავლის საწყისი ინვესტიციის უკან დაბრუნების შანსი ეძლევათ

ხში­რად, მო­სავ­ლის აღე­ბამ­დე, მე­დი­ით ვრცელ­დე­ბა ხოლ­მე და­სე­ტყვი­ლი ვე­ნა­ხის ან სხვა სტი­ქი­უ­რი მოვ­ლე­ნის­გან გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი ნარ­გა­ვე­ბის კად­რე­ბი, რო­მე­ლიც უდი­დე­სი ზა­რა­ლია თავ­და­პირ­ვე­ლად ფერ­მე­რის­თვის, ხოლო შემ­დეგ ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კის­თვის.

ფერ­მე­რებს მო­სავ­ლის მო­საყ­ვა­ნად დიდი ხარ­ჯე­ბის გა­ღე­ბა უწევთ, და­წყე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კი­დან, დას­რუ­ლე­ბუ­ლი შე­წამ­ვლის ხარ­ჯე­ბით. ის შე­მო­სა­ვა­ლი კი, რაც თა­ვი­ან­თი ნა­მუ­შევ­რი­დან უნდა მი­ი­ღონ, სამ­წუ­ხა­როდ, წყალ­ში ეყ­რე­ბათ.

სტი­ქი­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბის­გან თა­ვის არი­დე­ბა რთუ­ლია, თუმ­ცა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მათ­გან მი­ღე­ბუ­ლი ზა­რა­ლის შემ­ცი­რე­ბა.

კომ­პა­ნია "კარტლი­სი" სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხე­ში ფერ­მე­რებ­თან უკვე 25 წე­ლია, აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შრომ­ლობს და მათ სხვა­დას­ხვა ნედ­ლე­უ­ლი­თა და ტექ­ნი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით ამა­რა­გებს, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის დარ­გე­ბის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლურ და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას აწ­ვდის. დაგ­რო­ვილ­მა გა­მოც­დი­ლე­ბამ კომ­პა­ნი­ას სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა, თა­ვი­სი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი და შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, უპ­რე­ცე­დენ­ტო პრო­ექ­ტი შე­ე­თა­ვა­ზე­ბი­ნა:

თუ კარტლი­სის მომ­ხმა­რე­ბელ ფერ­მერს მო­სა­ვა­ლი უა­მინ­დო­ბის გამო და­უ­ზი­ან­დე­ბა, კომ­პა­ნია და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ფარ­თო­ბის­თვის შე­ძე­ნი­ლი პრო­დუქ­ცი­ის თან­ხასუკან და­უბ­რუ­ნებს.

"კარტლის აგ­რო­სის­ტე­მე­ბი" პირ­ვე­ლია, ვინც ფერ­მე­რებს ამ­გვა­რი პროგ­რა­მა შეს­თა­ვა­ზა და ამით სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა, მო­სა­ვალ­ში ჩა­დე­ბუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცია სრუ­ლად არ და­ე­კარ­გოთ და ამავდრო­უ­ლად, მშვი­დად იქ­ნე­ბა იმით, რომ მო­სავ­ლის და­ზი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სა­წყი­სი კა­პი­ტა­ლის ნა­წილს აუ­ცი­ლებ­ლად შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ "კარტლის აგ­რო­სის­ტე­მე­ბი" ფერ­მე­რებს მუდ­მი­ვად უწევს სრუ­ლი­ად უფა­სო სა­ინ­ფორ­მა­ციო დახ­მა­რე­ბას", რო­მელ­მაც 2017 წელს აკა­დე­მი­ის სახე მი­ი­ღო. "კარტლი­სის აკა­დე­მი­ამ" ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით უკვე 4500-ზე მეტი ფერ­მე­რი გა­და­ამ­ზა­და და სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ევ­რო­პე­ლი და ად­გი­ლობ­რი­ვი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­ე­ზი­ა­რე­ბი­ნათ.

პრო­ექ­ტი მე­ხუ­თე წე­ლია წარ­მა­ტე­ბით გრძელ­დე­ბა და აკა­დე­მია ფერ­მე­რებს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, მეტი შე­ის­წავ­ლონ თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც დღეს, ფერ­მე­რულ მე­ურ­ნე­ო­ბებ­ში გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა.

"კარტლის აგ­რო­სის­ტე­მებ­ში" აცხა­დე­ბენ, რომ მათ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი ფერ­მე­რი, ევ­რო­პის ბევ­რი წამ­ყვა­ნი ქვეყ­ნის მსგავ­სად, რაც მცი­რე ფერ­მე­რუ­ლი მე­ურ­ნე­ო­ბას მსხვილ ბიზ­ნე­სად გა­დაქ­ცე­ვას უწყობს ხელს.

(R)

დავით სიხარულიძე - ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობა ყოველთვის იყო დაფუძნებული ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე, აშშ-ს მდივნის ვიზიტიც ამის მკაფიო დემონსტრირება გახლდათ
ქართული პრესის მიმოხილვა 20.10.2021
იოსებ ბარათაშვილი - სააკაშვილის პატიმრობაში ყოფნა საქართველოს  ხელისუფლებას საკმაოდ  რთული პრობლემის წინაშე აყენებს
"ავერსსა" და "კავკასიის უნივერსიტეტს" შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
ინვესტიცია გუდაურის ოპერირებად სასტუმროში
აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოში საცხოვრებელი სახლების პროექტების მდგრადი განვითარებისთვის $10 მილიონიანი სესხი დაამტკიცა
კახა ოქრიაშვილი „ქართული ოცნების“ საარჩევნო კლიპთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს
„დაჭრილ მებრძოლთა მხარდაჭერის ფონდი“ ვეტერანებს ვეტერანის დღეს ულოცავს