23 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელს განიხილავს

23 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა საქართველოსა და რუსეთს შორის 2008 წლის შეიარაღებულ კონფლიქტსა და მის შედეგებთან დაკავშირებით საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს განიხილავს. ამის შესახებ ნათქვამია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრესრელიზში.

„სარჩელი საქართველომ 2008 წლის 11 აგვისტოს შეიტანა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 33-ე მუხლის შესაბამისად. სარჩელი ეხება სიცოცხლის უფლების, წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების, სიცოცხლის უფლების, საკუთრების დაცვისა და განათლების უფლების და გადაადგილების თავისუფლების დარღვევებს“, - ნათქვამია პრესრელიზში.

დიდი პალატა აღნიშნულ სარჩელს 23 მაისს, ადგილობრივი დროით 09:15 საათზე განიხილავს.