ცესკო შუალედური არჩევნებისთვის ყველაზე მეტ თანხას ზუგდიდის მერის არჩევნებისთვის, ყველაზე ნაკლებს კი გურჯაანში დახარჯავს

ცენტრალური საარჩევო კომისია 19 მაისს გასამართი შუალედური არჩევნებისთვის ყველაზე მეტ თანხას ზუგდიდში, მერის არჩევნებისთვის დახარჯავს, ყველაზე ნაკლებს კი გურჯაანში.

ოლქების მიხედვით გამოყოფილი თანხები ასე ნაწილდება: ზუგდიდი - 51 134 ლარი; ჭიათურა - 40 497 ლარი; მარნეული - 39 427ლარი ; ხულო - 37 060 ლარი; ზესტაფონი - 32 949 ლარი; მთაწმინდა - 24 350 ლარი; ოზურგეთი 16 441 ლარი; ტყიბლი 13 817 ლარი; ახმეტა - 12 653 ლარი; წყალტუბო 12 499 ლარი; ადიგენი 11 231ლარი; საგარეჯო - 10 554 ლარი.

ჯამში საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის გამოყოფილი თანხა 302 610 ლარს შეადგენს. აქედან საოლქოს ხარჯები 71 576 ლარია; საუბნოს ხარჯები 75 863; დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის ხარჯები 155 172 ლარს შეადგენს.