სააპელაციო  და საქალაქო სასამართლოების  თავმჯდომარების დანიშვნისას, იუსტიციის საბჭო ვალდებული ხდება  დაასაბუთოს, რის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება

სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის, ასევე, საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშვნისას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვალდებული იქნება, დაასაბუთოს კონკრეტულად რის საფუძველზე მიიღო მან გადაწყვეტილება.

2020 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის სასამართლო რეფორმის მე-4 ტალღის ფარგლებში მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი.

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილების მიხედვით, გარდა გადაწყვეტილების დასაბუთებისა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეკისრება ვალდებულება, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის, აგრეთვე რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დანიშვნამდე, შესაბამისი კანდიდატის შერჩევის მიზნით, გაიაროს კონსულტაცია შესაბამისი სასამართლოს მოსამართლეებთან.

გარდა ამისა, ფართოვდება იმ საკითხთა წრე, რომლის თაობაზეც გადაწყვეტილების მიღების დროს გამოყენებული იქნება ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი მუხლი. კერძოდ, ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი მუხლი იმოქმედებს არა მხოლოდ მოსამართლეთა დანიშვნის თაობაზე გადაწყვეტილებების მიღების დროს, არამედ ასევე მოსამართლეთა დაწინაურების, მათი დისციპლინური პასუხისმგებლობის, აგრეთვე იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელ საბჭოში და საპროკურორო საბჭოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის არჩევის ან სხვა ინდივიდუალური აქტის გამოცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას.

ამასთან, ორგანული კანონის პროექტით ცალსახად განისაზღვრება, რომ თუ საბჭოს წევრი არის მოსამართლეობის კანდიდატის ოჯახის წევრი, პირდაპირი აღმავალი ან დაღმავალი შტოს ნათესავი, და, ძმა, მშობლის ან შვილის გერი, მეუღლის და, ძმა, მშობელი, იგი არ მონაწილეობს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის პროცედურაში.

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვალდებული იქნება, სააპელაციო და/ან საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უვადოდ განწესების შესახებ დასაბუთება გამოაქვეყნოს.

აღნიშნული დასაბუთება უნდა შეიცავდეს პროცედურის აღწერასა და შესაბამისი პირის დახასიათებას, მათ შორის მის მიერ დაგროვებულ ქულებს და დასკვნას კეთილსინდისიერების თაობაზე. დასაბუთებას ადგენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი.

ზურაბ ბატიაშვილი - ხელისუფლებას აქვს მარტივი არჩევანი - ან დასავლეთთან ერთად ან დასავლეთის წინააღმდეგ, ამ არჩევანში თუ დასავლეთის და საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ წავლენ, ხელისუფლებას მალევე დაკარგავენ
ქართული პრესის მიმოხილვა 04.03.2021
კახა გოგოლაშვილი - ევროკავშირის მედიაცია გახდა ინსტრუმენტი, რომელიც არ არის ერთჯერადი, სანამ კრიზისი არ მოგვარდება, ევროკავშირი ამ პროცესში ჩართული იქნება
შეფუთვის ვინტაჟური სტილი და ევროპული სტანდარტების ქარხანა - „ვაკე“ 2021 წელს სიახლეებით იწყებს
იურიდიული პირები პროკრედიტ ბანკში ანგარიშებს დისტანციურად გახსნიან