მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეს ძველი სახელწოდება დაუბრუნდა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეს ძველი სახელწოდება დაუბრუნდა.

გასული წლის ოქტომბერში, მას შემდეგ, რაც სასახლე სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდა, მისი სახელწოდება "საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ახალგაზრდობის სახლი" გახდა.

პრეზიდენტის ახალი ბრძანებით კი, ახალგაზრდობის სახლის სახელწოდება, კვლავ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე" იქნება.

პრეზიდენტის ბრძანებულება "საკანონმდებლო მაცნეში" უკვე გამოქვეყნდა და ძალაშიც შევიდა.