ჯარიმების დროულად გადახდისთვის ფასდაკლებით 8 626-მა მძღოლმა ისარგებლა

2017 წლის 1 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე, ე.წ. ჭკვიანი კამერების მიერ გამოვლენილი დარღვევების დროულად გადახდის გამო მძღოლებმა ფასდაკლებით 8 626 შემთხვევაში ისარგებლეს. Allnews-ის მიერ შსს-გან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნულ პერიოდში ე.წ ჭკვიანი კამერების მიერ საქართველოს მასშტაბით სულ 31 377 დარღვევა გამოვლინდა და შესაბამისი რაოდენობის საჯარიმო ქვითრები გამოიწერა.

შეგახსენებთ, რომ 2017 წლის 1 ნოემბრიდან საქართველოს მასშტაბით 3 000-მდე ე.წ ჭკვიანი კამერა დამონტაჟდა. აღნიშნული რეგულაციის თანახმად, სამართალდამრღვევს, ჯარიმის დაფიქსირებისთანავე, დარღვევის შესახებ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ან აპლიკაციის საშუალებით მისდის ცნობები.

ასევე, კანონის თანახმად, თუ პირი დაკისრებულ ჯარიმას შესაბამისი სმს-შეტყობინების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში გადაიხდის, მისი ოდენობა 20% შეუმცირდება.

იხილეთ სტატია სრულად