პარლამენტი დღეს დაამტკიცებს ცვლილებებს, რომლის მიხედვით, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერება მხოლოდ გაჩერების ადგილებზე იქნება ნებადართული

პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით განიხილა და დღესვე კენჭისყრით საბოლოოდ დაამტკიცებს ცვლილებებს, რომლის მიხედვით, თბილისში, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერება მხოლოდ გაჩერებებზე იქნება ნებადართული.

“ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ შესატანი ცვლილებებით, თბილისის მთავრობამ საკრებულოს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქუჩების ჩამონათვალი, სადაც ავტობუსები მხოლოდ გაჩერებებზე გაჩერდებიან.

გათვალისწინებულია ფინანსური ჯარიმებიც. კერძოდ, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მხრიდან დედაქალაქის თვითმმართველობის მიერ განსაზღვრულ ქუჩებზე დადგენილი გაჩერების წესის დარღვევა - გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით. ავტობუსების გაჩერებების ადგილებზე სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება ან დგომა - გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.

გარდა ამისა, პარლამენტში წარდგენილი ცვლილებებით, თბილისში ტრანზიტული მოძრაობის წესის დარღვევაზე ჯარიმა 20 ლარიდან 500 ლარამდე იზრდება.

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, სატვირთო და სადისტრიბუციო მანქანების მოძრაობა დედაქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული ადგილის ან/და დროის დარღვევით, გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.