გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ბათუმში ტბების კომპლექსური დიაგნისტიკური კვლევა განახორციელეს

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ბათუმის ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე არსებული ნურისა და არდაგანის ტბებში თევზების დაღუპვის ფაქტების შესწავლის მიზნით, ტბების კომპლექსური დიაგნისტიკური კვლევა განახორციელეს.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, სპეციალისტებმა ტბების სხვადასხვა წერტილში აიღეს წყლის სინჯები, რომლის შედეგადაც ტბებში განახორციელეს ევტროფული ფონის, მიკრობიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიურ და წყლის ხარისხის კვლევები.

კვლევის შედეგები ივნისის ბოლოსთვის იქნება ცნობილი, რომელიც ეცნობება საზოგადოებას. სპეციალიტები მოამზადებენ ტბების ხარისხობრივი შესწავლის სიტუაციური ანალიზს და შემდგომი რეაგირებისთვის გაიცემა შესაბამისი რეკომენდაცები.