იუსტიციის სამინისტროში პენიტენციური სამსახური შეიქმნება

იუსტიციის სამინისტროში სასჯელაღსრულების სამინისტროს გაერთიანების შემდეგ, პენიტენციური სამსახურის სპეციალური საქვეუწყებო დაწესებულება შეიქმნება, - ამის შესახებ იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე, სადაც სტრუქტურულ ცვლილებებს განიხილავენ, სასჯელაღსრულების მინისტრის მოადგილემ სანდრო დარახველიძემ განაცხადა.

„წარმოდგენილი პაკეტის თანახმად, იქმნება იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში შემავალი სპეციალური საქვეუწყებო დაწესებულება - პენიტენციური სამსახური, რომელიც მოიცავს იმ ფუნქციებს, რაც დაკავშირებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულებასთან. იუსტიციის სამინისტროში გადადის საგამოძიებო დეპარტამენტიც“, - განაცხადა დარახველიძემ.