ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ალექსეი ნავალნის დაკავების შემთხვევები პოლიტიკურად მოტივირებულად აღიარა

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის სარჩელზე გადაწყვეტილება გამოიტანა, რომლის თანახმად, მისი დაკავების შემთხვევები პოლიტიკურად მოტივირებულად აღიარა.

სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ალექსეი ნავალნისთან მიმართებაში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლი იყო დარღვეული.

სასამართლომ გადაწყვეტილებაში ასევე დაადგინა, რომ ალექსეი ნავალნის რუსეთის სახელმწიფომ მორალური ზიანის კომპენსაციის სახით 50,000 ევრო უნდა გადაუხადოს, ასევე მატერიალური ზიანის ანაზღაურებისთვის მან უნდა მიიღოს 1025 ევრო და 12,653 ევრო გაწეული ხარჯებისთვის.

„ალექსეი ნავალნის დაკავების ორი შემთხვევის ანალიზის შემდეგ სასამართლომ მიიჩნია, რომ ამ დაკავებების რეალური მიზანი იყო პოლიტიკური პლურალიზმის ჩახშობა. რუსეთის მთავრობამ ზომები უნდა მიიღოს, რომ ქვეყანაში მშვიდობიანი შეკრების უფლება უზრუნველყოფილი იყოს“, - ნათქვამია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.