დიმიტრი გვრიტიშვილი - უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში იგეგმება ისეთი მოდელი, სადაც საბჭოს ორი წევრი უფლებამოსილია დაასახელოს იმდენი კანდიდატი, რამდენი ვაკანსიაცაა

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრის დიმიტრი გვრიტიშვილის განცხადებით, უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში იგეგმება ისეთი მოდელის გამოყენება, სადაც საბჭოს ორი წევრი უფლებამოსილია საბჭოს წინაშე დაასახელოს იმდენი კანდიდატი, რამდენი ვაკანსიაც არის მოცემულ მომენტში უზენაეს სასამართლოში.

„ჩვენ ორიენტაცია ავიღეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტების მოდელზე. მოგეხსენებათ, რომ იქ ღია კონკურსი არ ტარდება, ხდება პირდაპირ კანდიდატების ნომინირება, ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ უზენაეს სასამართლოშიც, რომელიც იგივე რანგის სასამართლოა, იგივე მოდელი დაინერგოს. კერძოდ, საბჭოს ორი წევრი უფლებამოსილია საბჭოს წინაშე დაასახელოს იმდენი კანდიდატი, რამდენი ვაკანსიაც არის მოცემულ მომენტში უზენაეს სასამართლოში. შემდგომ საბჭო მოაგროვებს ინფორმაციას ამ კანდიდატებზე, მოხდება ფარული კენჭისყრა და სრული შემადგენლობის უმრავლესობით წყდება საკითხი, იქნებიან თუ არა ისინი ნომინირებული პარლამენტის წინაშე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შემოთავაზებული მოსაზრება, რომლის თანახმად ერთ ვაკანსიაზე რამდენიმე კანდიდატი იყოს წარდგენილი, არ შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. ასევე ჩვენი პროექტის მიხედვით, იმ კანდიდატების რიცხვი, რომლებიც მოქმედი მოსამართლები არ არიან, არ უნდა აღემატებოდეს საერთო რაოდენობის ერთ მეხუთედს", - განაცხადა გვრიტიშვილმა.