საქპატენტის თანამშრომლების შვებულებაში ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებაში ყოფნისას მათ ავტომანქანებში უწყების კუთვნილი 2,144 ლიტრი საწვავია ჩასხმული

საქპატენტის თანამშრომლების შვებულებაში ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებაში ყოფნისას მათ ავტომანქანებში უწყების კუთვნილი 2,144 ლიტრი საწვავია ჩასხმული. ამის შესახებ სსიპ−ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საქპატენტის აუდიტის ანგარიშშია აღნიშნული. სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის თანახმად, საქპატენტმა ვერ წარმოდგინა შესაფერისი დოკუმენტი, რომელიც თანამშრომლების მივლინების ან შვებულების პერიოდებში ავტომობილების სამსახურებრივი დანიშნულებით გამოყენების ფაქტს დაადასტურებდა.

“გამომდინარე იქიდან, რომ შვებულება/მივლინების პერიოდში ავტომობილის საწვავით გამართვის მიზანშეწონილობაზე კონტროლის მექანიზმები სუსტია, არსებობს საწვავის არასამსახურებრივი დანიშნულებით გამოყენების შესაძლებლობა. ვინაიდან, თანამშრომელთა პირად ავტომანქანებში საქპატენტის კუთვნილი საწვავის ხარჯვისას დოკუმენტურად ვერ დასტურდება სამსახურებრივი მიზნით გამოყენება, საწავავის გაცემა არ შეესაბამება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის უფლებამოსილებას. 2017-2018 წლებში სულ ასეთმა ხარჯმა შეადგინა 17,428 ლიტრი, ღირებულებით − 34,680 ლარია,”-აღნიშნულია აუდიტის დასკვნაში.

რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, აუდიტის შეფასებით, 2017-2018 წლებში საქპატენტში სრულყოფილად არ ხორციელდებოდა შინაგანაწესით დადგენილი მოთხოვნა, რომლის მიხედვით, თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადება და წასვლა უნდა აღრიცხულიყო სპეციალური ტექნიკური საშუალების −ტურნიკეტის გამოყენებით.

ამასთან, ხელფასების დარიცხვისა და ანაზღაურებისას, არ ხდებოდა შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულების დოკუმენტური დადასტურება. შესაბამისად, გაცემული ხელფასი არ არის სათანადოდ დასაბუთებული, რაც არსებული კონტროლის მექანიზმების სისუსტეზე მიუთითებს.

ხათუნა ლაგაზიძე  - „ოცნება“ ისეთ თავდაღმართშია, ვერავინ გეტყვით, როდის, რა მომენტში აფეთქდება - პლებისციტზე საუბარმა აზრი დაკარგა, მოლაპარაკება აუცილებელია, მაგრამ უპირობოდ - რიგგარეშე არჩევნებზე
რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს გერმანიაში სეზონურ სამუშაოზე წასვლის მსურველი და რა იქნება საქართველოს მოქალაქეების ანაზღაურება?
ქართული პრესის მიმოხილვა 08.03.2021
ალექსანდრე თვალჭრელიძე - ქართულმა პოლიტიკურმა სისტემამ მდგრადობა დაკარგა და გარე ჩარევის გარეშე მისი გამოსწორება შეუძლებელია
სილქნეტი განცხადებას ავრცელებს (R)