ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 500 ძელსკამის შეძენა-დამონტაჟებაში 181 500 ლარს გადაიხდის

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 500 ძელსკამის შეძენა-დამონტაჟებაში 181 500 ლარს გადაიხდის. სკამების შესასყიდად მერია აუქციონის გარეშე ტენდერს აცხადებს.

ტენდერის პირობების თანახმად, მერიას თითო სკამის შეძენა დამონტაჟება 363 ლარი დაუჯდება.

სატენდერო დოკუმენტაციის მიღება 29 მარტს დაიწყება და 1-ელ აპრილს დასრულდება. შეთავაზების კლების ბიჯი 3600 ლარი, ხოლო გარანტიის ოდენობა 1815 ლარია. გარანტიის მოქმედების ვადა 160 დღე.

სატენდერო პირობების თანახმად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების დადებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს 60 ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი „შემსყიდველი“-ს მიერ მითითებულ მისამართებზე, ხოლო დანარჩენი ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი უნდა უზრუნველყოს ეტაპობრივად, მოთხოვნილი რაოდენობიდან გამომდინარე, არაუმეტეს 60 კალენდარული დღის ვადაში, „შემსყიდველი“-ს მიერ მითითებულ მისამართებზე.

„მიმწოდებელი“ ვალდებულია ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი სრულად უზრუნველყოს ხელშეკრულების დადებიდან 2020 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით. „მიმწოდებელი“ ასევე ვალდებულია ხელშეკრულების დადებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში შეუთანხმოს „შემსყიდველს“ ძელსკამების ესკიზი/ნიმუში.

ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი უნდა განახორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადათ განისაზღვრება 2 წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით“, - აღნიშნულია ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებულ სატენდერო მოთხოვნებში.

რამაზ საყვარელიძე - ოპოზიციიდან ბევრი შეეცდება სააკაშვილისგან გამიჯვნას და ლიდერის როლის მორგებას, მეეჭვება ეს წარმატებული მცდელობა იყოს, ამ ოპოზიციისთვის რთული იქნება სააკაშვილის დამარცხება
ქართული პრესის მიმოხილვა 06.05.2021
ალექსანდრე თვალჭრელიძე - მეჩვენება, რომ სააკაშვილი „ნაცმოძრაობის“ ტანზე მიბმული ლოდია, რომელიც მას ფსკერისკენ მიაქანებს
სინერჯი ჯგუფი კერძო კაპიტალის ოპერაციებში მონაწილეობისთვის (LBO) იურიდიულ პირებს იწვევს