პროგ­რე­სუ­ლი ნაბიჯი თმის გადანერგვაში - ყვე­ლა­ზე თანამედროვე და ეფექტური ტექნოლოგია კლინიკა „დეამედში“

"დე­ა­მედ­ში" მუდმივად ინერგება ყვე­ლა ის ი­ნო­ვა­ცი­უ­რი და პროგ­რე­სუ­ლი ტექნოლოგია, რომელიც გარანტირებულად იძ­ლე­ვა სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გებს.

2019 წლის ნო­ემ­ბერ­ში, ქა­ლაქ ბანგკოკ­ში (ტა­ი­ლან­დი) ჩა­ტა­რა­და ISHRS-ს 27-ე მსოფ­ლიო კონგრე­სი, სა­დაც ექ­სპერ­ტებ­მა ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტურ და უსაფრ­თხო ტექ­ნო­ლო­გი­ად ერ­თხმად აღიარა, უნი­კა­ლუ­რი და უკონ­კუ­რენ­ტო FUE ტექ­ნო­ლო­გია თმის გა­და­ნერგვა­ში - „ტრი­ვე­ლი­ნის სის­ტე­მა.“ ეს ტექ­ნო­ლო­გია და­ნერგილია კლი­ნი­კა „დე­ა­მედ­ში“ და წარ­მა­ტე­ბით გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა.

ტრიველინის FUE ტექნოლოგია უზ­რუნ­ველ­ყოფს ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის თმის ხა­რის­ხი­ა­ნად გა­და­ნერგვას. ექსტრაქციის დროს და­ზი­ა­ნე­ბის გა­რე­შე მო­ვი­პო­ვებთ და გა­დავ­ნერ­გავთ ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის თმას, რაც თა­ვის­თა­ვად აი­სა­ხე­ბა გა­და­ნერ­გი­ლი თმის სი­ცო­ცხლი­ს უ­ნა­რი­ა­ნო­ბა­ზე და შე­დეგ­ზე. მისი გა­მო­ყე­ნე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია ნებისმიერი ტი­პის თმის გა­დანერ­გვა ყო­ველ­გვა­რი გა­ნაკ­ვე­თე­ბი­ს, ნა­წი­ბუ­რე­ბის და თა­ვის გა­და­პარსვის გა­რე­შე ასევე გრძე­ლი თმის გა­და­ნერგვა. რაც მთავარია, კანზე არ რჩება არანაირი კვალი. მაშინ, როდესაც სხვა ტექნოლოგიების დროს, გადაპარსულ თავზე, კეფაზე მაინც შეინიშნებოდა მრავალი წერტილოვანი ნაწიბური.

აპარატი პა­ცი­ენტს აძლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას თა­ვად აკონ­ტრო­ლოს გა­და­ნერ­გი­ლი გრაფ­ტე­ბის (თმე­ბის) რა­ო­დე­ნო­ბა .

აღსანიშნავია, ის ფაქტი , რომ ნებისმიერი ტექ­ნო­ლო­გია მხო­ლოდ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის ხელ­ში რე­ა­ლიზ­დე­ბა. ექიმს უნდა ჰქონ­დეს სა­თა­ნა­დო ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა, რათა შე­არ­ჩი­ოს მუ­შა­ო­ბის შე­სა­ბა­მი­სი რე­ჟი­მი ყვე­ლა კონ­კრე­ტულ შემ­თხვე­ვა­ში.

ალექ­სი მახარაშვილი. პროფესორი. ექ­სპერ­ტი თმის გა­და­ნერგვის სფე­რო­ში, არა­ერ­თი ინო­ვა­ტო­რუ­ლი პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი:

www.deamed.ge

(R)

ნათია თურნავა - ყველა წინაპირობაა, რომ 2021 წელი წარმატებული წელი იყოს
ქართული პრესის მიმოხილვა 22.05.2020
ზაალ ანჯაფარიძე - საკონსტიტუციო პროცესის ბოიკოტირება ოპოზიციას პოლიტიკურად დააზიანებს და გააძლიერებს განცდას, რომ ისინი არჩევნებისთვის კი არა, არაკონსტიტუციური ქმედებისთვის ემზადებიან
რატომ არ უნდა დავუბრუნდეთ ძველ “ნორმალურ” ცხოვრებას
Wolt - კვლავ ღამის 3 საათამდე