პროგ­რე­სუ­ლი ნაბიჯი თმის გადანერგვაში - ყვე­ლა­ზე თანამედროვე და ეფექტური ტექნოლოგია კლინიკა „დეამედში“

"დე­ა­მედ­ში" მუდმივად ინერგება ყვე­ლა ის ი­ნო­ვა­ცი­უ­რი და პროგ­რე­სუ­ლი ტექნოლოგია, რომელიც გარანტირებულად იძ­ლე­ვა სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გებს.

2019 წლის ნო­ემ­ბერ­ში, ქა­ლაქ ბანგკოკ­ში (ტა­ი­ლან­დი) ჩა­ტა­რა­და ISHRS-ს 27-ე მსოფ­ლიო კონგრე­სი, სა­დაც ექ­სპერ­ტებ­მა ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტურ და უსაფრ­თხო ტექ­ნო­ლო­გი­ად ერ­თხმად აღიარა, უნი­კა­ლუ­რი და უკონ­კუ­რენ­ტო FUE ტექ­ნო­ლო­გია თმის გა­და­ნერგვა­ში - „ტრი­ვე­ლი­ნის სის­ტე­მა.“ ეს ტექ­ნო­ლო­გია და­ნერგილია კლი­ნი­კა „დე­ა­მედ­ში“ და წარ­მა­ტე­ბით გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა.

ტრიველინის FUE ტექნოლოგია უზ­რუნ­ველ­ყოფს ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის თმის ხა­რის­ხი­ა­ნად გა­და­ნერგვას. ექსტრაქციის დროს და­ზი­ა­ნე­ბის გა­რე­შე მო­ვი­პო­ვებთ და გა­დავ­ნერ­გავთ ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის თმას, რაც თა­ვის­თა­ვად აი­სა­ხე­ბა გა­და­ნერ­გი­ლი თმის სი­ცო­ცხლი­ს უ­ნა­რი­ა­ნო­ბა­ზე და შე­დეგ­ზე. მისი გა­მო­ყე­ნე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია ნებისმიერი ტი­პის თმის გა­დანერ­გვა ყო­ველ­გვა­რი გა­ნაკ­ვე­თე­ბი­ს, ნა­წი­ბუ­რე­ბის და თა­ვის გა­და­პარსვის გა­რე­შე ასევე გრძე­ლი თმის გა­და­ნერგვა. რაც მთავარია, კანზე არ რჩება არანაირი კვალი. მაშინ, როდესაც სხვა ტექნოლოგიების დროს, გადაპარსულ თავზე, კეფაზე მაინც შეინიშნებოდა მრავალი წერტილოვანი ნაწიბური.

აპარატი პა­ცი­ენტს აძლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას თა­ვად აკონ­ტრო­ლოს გა­და­ნერ­გი­ლი გრაფ­ტე­ბის (თმე­ბის) რა­ო­დე­ნო­ბა .

აღსანიშნავია, ის ფაქტი , რომ ნებისმიერი ტექ­ნო­ლო­გია მხო­ლოდ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის ხელ­ში რე­ა­ლიზ­დე­ბა. ექიმს უნდა ჰქონ­დეს სა­თა­ნა­დო ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა, რათა შე­არ­ჩი­ოს მუ­შა­ო­ბის შე­სა­ბა­მი­სი რე­ჟი­მი ყვე­ლა კონ­კრე­ტულ შემ­თხვე­ვა­ში.

ალექ­სი მახარაშვილი. პროფესორი. ექ­სპერ­ტი თმის გა­და­ნერგვის სფე­რო­ში, არა­ერ­თი ინო­ვა­ტო­რუ­ლი პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი:

www.deamed.ge

(R)

ლევან ბოძაშვილი - ახლა არაორდინარული, არასტანდარტული გადაწყვეტილებების დროა
ქართული პრესის მიმოხილვა 30.03.2020
სოსო არჩვაძე - ეროვნული ვალუტის კურსის რყევამ  შეიძლება სერიოზულად დააზიანოს ის შედეგები, რაც მიღწეულია მთავრობის მიერ
„დრიმლენდ ოაზისი ჩაქვის“ დამფუძნებლების გადაწყვეტილებით, სასტუმრო სრული მომსახურების პაკეტით უსასყიდლოდ გადაეცა სახელმწიფოს საკარანტინე მიზნებისთვის, სამშობლოში დაბრუნებული მოქალაქეების განსათავსებლად
„მაკდონალდსი“ ლუგარის ლაბორატორიის პერსონალის კვებაზე ზრუნავს
„ვენდი“ და „დანკინი“ მიწოდების უკონტაქტო სერვისზე გადადის