საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებით, ამომრჩევლებს საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერთა სიაზე საკუთარი მისამართის მითითების ვალდებულება აღარ ექნებათ

"საარჩევნო კოდექსში" შესატანი ცვლილებების პროექტის მიხედვით, საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერთა სიაზე ამომრჩევლებს საკუთარი მისამართის მითითების ვალდებულება აღარ ექნებათ. კანონპროექტის მიხედვით, მხარდამჭერთა სიის ბლანკზე მითითებული უნდა იყოს ხელმოწერების შეგროვებისათვის პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, აგრეთვე ბლანკის შევსების თარიღი და დადასტურებული უნდა იყოს ამ პირის ხელმოწერით. მისამართის მითითების ვალდებულება ამ შემთხვევაშიც უქმდება.

ცვლილებების მიხედვით, მხარდამჭერთა სიების ბლანკების წარმოდგენასთან ერთად, საარჩევნო კომისიაში წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ სიაში შეყვანილ პირთა შესახებ ინფორმაცია ელექტრონული სახით, რომელიც მხარდამჭერ პირთა შემადგენლობის თვალსაზრისით არ უნდა განსხვავდებოდეს ბლანკში აღნიშნული პირებისაგან. ელექტრონული სახით მოსაწოდებელი ინფორმაციის ფორმას განკარგულებით ადგენს ცესკო.

კანონპროექტის მიხედვით, ხელმოწერების შეგროვებისათვის პასუხისმგებელი პირი პირადად აგებს პასუხს შესაბამის ბლანკზე დატანილი მონაცემებისა თუ ინფორმაციის, საკუთარი და ასევე მხარდამჭერი პირის ხელმოწერის ნამდვილობაზე. აღნიშნულის დარღვევის შემთხვევაში, მას პირადად ეკისრება კანონით განსაზღვრული პასუხისმგებლობა.

ცნობისთვის, კანონის ამჟამად მოქმედი რეაქციის მიხედვით, საარჩევნო სუბიექტის არჩევნებში მონაწილეობის ინიციატივა ამომრჩევლებმა მხარდაჭერთა სიის ბლანკზე ხელმოწერით უნდა დაადასტურონ, სადაც მითითებული უნდა იყოს მოქალაქის სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, მოქალაქის პირადი ნომერი, მისამართი, ხელმოწერის თარიღი და ხელმოწერა.

ზაზა ფირალიშვილი - არ ჩანს დიდი იდეა, არ ჩანან პოლიტიკური აქტორები, რომლებიც თავისი გადამდები ენთუზიაზმით და ენერგიით „აამოძრავებდნენ“ საზოგადოებას
თორნიკე ჯანაშვილი - “რეფორმერი" პოლიტიკაში მოდის
ქართული პრესის მიმოხილვა 14.07.2020
ალექსეი მალაშენკო - ვინც არ უნდა მოიგოს საქართველოს არჩევნებში, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხებში არაფერი შეიცვლება, ამიტომ, კრემლისთვის პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ გაიმარჯვებს
ტერაბანკის ინოვაციური ბოტის საკომუნიკაციო კამპანიამ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა