პარლამენტში კანონპროექტი დარეგისტრირდა, რომელიც იურიდიული პირების დეპოზიტების დაზღვევას ითვალისწინებს

პარლამენტში კანონპროექტი დარეგისტრირდა, რომელიც იურიდიული პირების დეპოზიტების დაზღვევას ითვალისწინებს. შესაბამისი ცვლილებები "დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ " კანონში შედის (კანონის მოქმედი რედაქციით დაზღვეულია მხოლოდ ფიზიკური პირების დეპოზიტები).

ამასთან, ცვლილებების თანახმად, დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფლება ექნება

კომერციულ ბანკებში არსებული დაზღვეული დეპოზიტების შესახებ ინფორმაცია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ან/და გადაამოწმოს ადგილზე. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ენიჭება უფლებამოსილება აწარმოოს რეპო ოპერაციები. როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, სადაზღვევო შემთხვევის დადგომამ და პროცესების ანალიზმა ცხადყო, რომ აუცილებელია კომერციული ბანკებისაგან სააგენტომ მიიღოს და გადაამოწმოს არა მხოლოდ მათ მიერ წარმოდგენილი დაზღვეული დეპოზიტების შესახებ ინფორმაცია, არამედ თავად შეამოწმოს იგი.

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა, კერძოდ,რეზოლუციის რეჟიმის შემოღებამ, გამოიწვია სადაზღვევო შემთხვევის ცნების განმარტების დახვეწა, კონკრეტულად კი გადახდისუუნარობისა და გაკოტრების ამოღება. კანონპროექტის მიხედვით, სადაზღვევო შემთხვევა დგება მხოლოდ კომერციული ბანკის ლიკვიდაციისას.

კანონპროექტით დაზუსტდა დეპოზიტის განმარტებაც. როგორც განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გამოსარიცხად, არსებულ განმარტებას ემატება: მიმდინარე ანგარიში. კანონპროექტით დაკონკრეტდა, რომ სააგენტოს სახელმწიფო ხაზინის გარდა შეუძლია ანგარიში ჰქონდეს საქართველოს ეროვნულ ბანკში, ფონდის სახსრების განსათავსებლად(დღიური სარგებლის დარიცხვის მიზნით).

განმარტებითი ბარათის თანახმად, ვინაიდან, სააგენტოს მიერ დეპოზიტორთა ასანაზღაურებლად შერჩეული კომერციული ბანკი (აგენტი ბანკი) დეპოზიტორთა ანაზღაურების პროცესთან დაკავშირებით იღებს შესაბამის საკომისიოს, კანონპროექტით, დაკონკრეტდა, რომ ანაზღაურების გაცემის პროცესთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა დაფინანსდეს დეპოზიტების დაზღვევის ფონდიდან, რათა არ დაექვემდებაროს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედებას და უზრუნველყოფილი იყოს ანაზღაურების ოპერატიულობა. დეპოზიტორების ანაზღაურების მიზნით, სააგენტოს ეძლევა უფლება გახსნას ანგარიში აგენტბანკში. კანონპროექტით განისაზღვრა, რომ კომერციული ბანკების შერწყმის შედეგად დეპოზიტორთა ანაზღაურების სპეციალური წესი დადგინდება სააგენტოს უფროსის სამართლებრივი აქტით. დაკონკრეტდა, რომ კომერციული ბანკი რეგულარულ სადაზღვევო შენატანს იხდის ეროვნული ვალუტით, დაანგარიშების და არა გადახდის დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით.

როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, საერთაშორისო დონორების რეკომენდაციების და სააგენტოს მიერ ჩატარებულიანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ რისკზე დაფუძნებული სადაზღვევო შენატანის მოდელზე გადასვლა ამ ეტაპზე ნაადრევია, შესაბამისად მიზანშეწონილია ამ სისტემის მოქმედება შეჩერდეს 3 წლით, 2023 წლამდე.

აღნიშნული კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობაა.

ემილ ავდალიანი - სამხრეთ კავკასიის რეგიონმა დიდი ძალების მეტოქეობის ხანაში შეაბიჯა, დღეს თამაშის ახალი წესები ყალიბდება,  მტკივნეული და გარდამავალი პერიოდია
ქართული პრესის მიმოხილვა 14.04.2021
როგორ ჩატარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები? - შარშანდელ რეკომენდაციებში შესაძლოა, კორექტირება შევიდეს - ინტერვიუ სოფიო გორგოძესთან
გიორგი კეკელიძის ახალი ინიციატივა: აპრილი წიგნის ჩუქების თვედ გამოცხადდეს
თანაბარი განათლება მაღალმთიანი სოფლების ბავშვებს
ვასილ ხოდელი - ლიბერთის ნებისმიერი სესხი გაიცემა საბაზრო პირობებით