სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, ენერგეტიკის ფაკულტეტმა გამარჯვებულები  გამოავლინა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში მიმდინარე სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, მეცნიერებისა და მკვლევრებისგან შემდგარმა კომისიამ ენერგეტიკის ფაკულტეტის გამარჯვებული სტუდენტები გამოავლინა. ამის შესახებ ინფორმაციას სტუ ავრცელებს.

მისივე ცნობით, სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში ენერგეტიკის ფაკულტეტზე შვიდი სექცია მუშაობს. მათ შორის: თბოენერგეტიკის, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და ენერგოაუდიტის, საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის, ენერგეტიკის ეკონომიკის, ელექტროტექნიკის და ელექტრონიკის, ელექტროენერგეტიკის, ელექტრომექანიკის და ჰიდროენერგეტიკისა და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების სექციები.

თბოენერგეტიკის, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და ენერგოაუდიტის სექციაში მონაწილეობა 15-მა სტუდენტმა მიიღო. კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები: ბაკალავრიატი I ადგილი - გვანცა დავითაია (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - მარიამ ნაჭყებია, მარიამ ბრეგაძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი - ნიკოლოზ ნემსიწვერიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). მაგისტრატურა: I ადგილი - ნიკა ჩხაიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), II ადგილი - დავით ასათიანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). დოქტორანტურა: I ადგილი - ირაკლი გუგუშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - საბა კახიანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი - ირაკლი გუგუშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).

საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის სექციაში მონაწილეობა 18-მა სტუდენტმა მიიღო. კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები: ბაკალავრიატი: I ადგილი - ნია ბოჭორიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - ნანი მაზიაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი - მურად ხოჯაევი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). მაგისტრატურა: I ადგილი - ნიკოლოზ კანდელაკი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - ალინა დრაგა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). დოქტორანტურა: I ადგილი - დიდიმ ბუცხრიკიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - ეკა მგელაძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი - გივი წვერავა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).

ენერგეტიკის ეკონომიკის სექციაში მონაწილეობა 10-მა სტუდენტმა მიიღო. კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, ბაკალავრიატი: I ადგილი - საბა პატარქალიშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - გოგა ყაფლანიშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი - ლაშა მაჭავარიანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). მაგისტრატურა: I ადგილი - იოსები ლატარია (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). დოქტორანტურა: I ადგილი - ტატიანა გვილავა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).

ელექტროტექნიკის და ელექტრონიკის სექციაში მონაწილეობა 5-მა სტუდენტმა მიიღო. კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, ბაკალავრიატი: I ადგილი - დავით სოლოღაშვილი, ილია გვარამაძე, ნიკა მეგრელიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - სალომე ბერიტაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); დოქტორანტურა: I ადგილი - ბორის ჯინჭველეიშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).

ელექტროენერგეტიკის სექციაში მონაწილეობა 2-მა სტუდენტმა მიიღო. კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, ბაკალავრიატი: II ადგილი -გიორგი ფარცხალაძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი -ვახტანგ ნეფარიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).

ელექტრომექანიკის სექციაში მონაწილეობა 3-მა სტუდენტმა მიიღო. კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, ბაკალავრიატი: I ადგილი - საბა პატარქალიშვილი; II ადგილი - მათე ქობალია (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი -ნიკა ყაბანაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).

ჰიდროენერგეტიკისა და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების სექციაში მონაწილეობა 11-მა სტუდენტმა მიიღო. კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, ბაკალავრიატი: I ადგილი - გვანცა დავითაია (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - ელენე ღურწკაია, მაგდა მიგრიაული (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი - საბა დათაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). მაგისტრატურა: I ადგილი - ვახტანგ ჩაჩხიანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), დოქტორანტურა: I ადგილი - ქეთევან ბერიკაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); II ადგილი - ლადო ხანდოლიშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი); III ადგილი - ნინო ბუხნიკაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).

ინფორმაციისთვის: სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას უნივერსიტეტის ცამეტი ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 530-ზე მეტი სტუდენტი მონაწილეობს. კონფერენცია 56 სექციას მოიცავს, მათ შორის: სამშენებლო ფაკულტეტზე იმუშავებს 4 სექცია და ნაშრომს წარადგენს 25 სტუდენტი; ენერგეტიკის ფაკულტეტზე - 8 სექცია, 67 სტუდენტი; სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე - 2 სექცია, 41 სტუდენტი; ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე - 6 სექცია, 62 სტუდენტი; სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტზე - 6 სექცია, 54 სტუდენტი; არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე - 2 სექცია, 18 სტუდენტი; სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტზე - 1 სექცია, 21 სტუდენტი; სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების და ასევე, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე, ფაკულტეტთა შორის სექციაზე - 23 სტუდენტი; ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე - 8 სექცია, 90 სტუდენტი; დიზაინის საერთაშორისო სკოლა - 1 სექცია, 3 სტუდენტი; აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე - 5 სექცია, 45 სტუდენტი; ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე - 4 სექცია, 23 სტუდენტი; საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 7 სექცია, 30 სტუდენტი; მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტზე - 1 სექცია, 21 სტუდენტი.

სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციამ მუშაობა 29 აპრილს დაიწყო და 17 მაისამდე გასტანს. გამარჯვებულთა დაჯილდოების ღონისძიება კი 14 ივნისს გაიმართება.

რობინ დანიგანი - ვცდილობთ თუ არა ქართველი ხალხის დასანქცირებას? ცალსახად არა! ჩვენ გვსურს საუკეთესო ამ ქვეყნისთვის და გვსურს, რომ ეს ქვეყანა წარმატებული იყოს
ესტონეთის ელჩი - თუ გვინდა ევროკავშირის წევრობა, უნდა ვითამაშოთ წესების მიხედვით - საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ უახლოვდება ევროკავშირს, მაგრამ მათი ქმედებები ამას არ ადასტურებს
ალექსანდრე თვალჭრელიძე - ძალიან მინდა დავიჯერო, რომ ჩინური კომპანიის შერჩევა პროექტის განსახორციელებლად უბრალოდ გაუაზრებელი ნაბიჯია და არა პოლიტიკური ტრენდის შეცვლის შემაშფოთებელი ნიშანი
მწვანე განვითარების მხარდაჭერა თუ ხელის შეშლა - „ჭარბი საწარმოო სიმძლავრის“ თეორიის სიყალბე
ბათუმში „ლისი დეველოპმენტის“ ახალი პროექტის - ბუკნარის პრეზენტაცია გაიმართა
როგორ ვებრძოლოთ მოგზაურთა დიარეას
„სიმეტრია პარკი“ მთაწმინდის რაიონში კომერციული ფართის მშენებლობის დასრულებას აანონსებს
ISET-ის ფინანსების სამაგისტრო პროგრამამ CFA ინსტიტუტთან აფილირება მიიღო
„ბიზნეს ოსკარად“ წოდებული „ოქროს ბრენდის“ დაჯილდოებაზე PSP კვლავ N1 ფარმაცევტულ ბრენდად აღიარეს
ქართული პრესის მიმოხილვა 20.06.2024