პროფილი
დავით ასათიანი
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე