ნინო ლომჯარია - ქვეყანაში მნიშვნელოვან პრობლემას წამლებზე არსებული მაღალი ფასები წარმოადგენს

„ქვეყანაში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს წამლებზე არსებული მაღალი ფასები,“ - ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, სადაც 2018 წელს ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა მიმოიხილა. ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე საუბრისას, ნინო ლომჯარიამ ყურადღება გაამახვილა შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებზეც.

„ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით, ქვეყანაში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს წამლებზე არსებული მაღალი ფასები, ასევე, რაიონებში ამბულატორიების მოწყობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული გამოწვევები.

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების რეალიზების მიმართულებით, აქტუალურია ქვეყანაში ეკოლოგიის, ჰაერის დაბინძურებისა და მწვანე საფარის შენარჩუნების კუთხით არსებული გამოწვევები. ასევე, ხარვეზიანია გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისთვის მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციები.

2018 წელს კვლავ მძიმეა ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში შრომითი მოვალეობების შესრულებისას დაშავდა 77 და გარდაიცვალა 35 ადამიანი,“ - განაცხადა ნინო ლომჯარიამ.