„საქართველოს ეროვნული პლატფორმა“ დადებითად აფასებს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესებისთვის გადადგმულ ნაბიჯებს, თუმცა, აღნიშნავს, რომ რჩება საკითხები, რომელთა გათვალისწინება არსებითად მნიშვნელოვანია

საარჩევნო კანონმდებლობის მიმდინარე რეფორმასთან დაკავშირებით „საქართველოს ეროვნული პლატფორმა“ განცხადებას ავრცელებს.

როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა დადებითად აფასებს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით გადადგმულ ნაბიჯებს. თუმცა, აღნიშნავენ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში კვლავ რჩება საკითხები, რომელთა გათვალისწინებაც არსებითად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად.

„საარჩევნო დავები - საჭიროა პირდაპირ განისაზღვროს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უარის შესახებ გადაწყვეტილების სასამართლო წესით გასაჩივრების შესაძლებლობა.

წინასაარჩევნო აგიტაციაში არაუფლებამოსილ პირთა მონაწილეობის შეზღუდვა - მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია საარჩევნო კანონმდებლობამ ზუსტად განსაზღვროს, რომ სააგიტაციო პროცესი მოიცავს წინასაარჩევნო მოწოდებების გავრცელებას მათ შორის სოციალური ქსელების მეშვეობით;

ამომრჩევლის ნების გამოვლენის კონტროლი. პროექტით გათვალისწინებული მექანიზმები არ არის საკმარისი არსებული გამოწვევების დასაძლევად და აუცილებელია: (1) სააგიტაციო მასალის განთავსების შეზღუდვის დისტანციის გაზრდა 100 მ.-მდე, (2) იმავე რადიუსში ნებისმიერი არაუფლებამოსილი პირის ყოფნის აკრძალვა.

ამასთან, მიგვაჩნია რომ არსებობს საკითხები, რომელზე მუშაობაც მყისიერად უნდა დაიწყოს, კერძოდ:

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი - მიუკერძოებლობის, ობიექტურობისა და კვალიფიკაციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, შეიცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების არსებული „შერეული წესი“, გამოირიცხოს პოლიტიკური პარტიების მიერ კომისიის წევრთა დანიშვნის შესაძლებლობა და ადმინისტრაცია დაკომპლექტდეს სრულად პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრებით. ამასთან, მიზანშეწონილად მივიჩნევთ საარჩევნო კომისიების წევრთა რაოდენობის შემცირებას და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სავალდებულო სერტიფიცირებას შესაბამისი სასწავლო მოდულის მიხედვით.

ქალთა პოლიტიკური უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება - ამ მიზნით საჭიროდ მიგვაჩნია, გენდერული კვოტის, როგორც დროებითი და საჭირო მექანიზმის მხარდაჭერა, თუმცა, არა შეთავაზებული 25%-იანი ნიშნულით, არამედ − 50%-იანი წარმომადგენლობის ვალდებულების გათვალისწინებით პარტიულ სიებში;

მიგვაჩნია რომ ზემოთ აღნიშნული საკითხების გათვალისწინება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას და მთლიანობაში არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას“, - ნათქვამია განცხადებაში.

ხელმომწერი ორგანიზაციებია: „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“, „ლიბერალური აკადემია თბილისი“, „საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი“, „საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია“, „სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“, „ახალგაზრდული ალტერნატივა“, ასოციაცია და რადიო „მწვანე ტალღა“.

ეკატერინე ციმაკურიძე - სასამართლოსა და პროკურატურის რეფორმისთვის რეალური ნაბიჯების გადაუდგმელად ევროინტეგრაცია ვერ მოხდება, თუნდაც სხვა ყველა საკითხი შესრულდეს
ქართული პრესის მიმოხილვა 11.08.2022
გიორგი კუნაძე - რუსეთის რეჟიმის  კრახი გარდაუვალია, დღეს უკვე ცხადად ჩანს, რომ ეს მხოლოდ დროის საკითხია