თემა:ე.წ. „შავ სიაში“ მოხვედრილი მოქალაქეებისთვის საბანკო დავალიანების ჩამოწერა